Diverse mötesprotokoll
 

20-02-2
Årsmöteshandlingar:
Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse styrelse 2009
Ekonomisk rapport 20092009-02-28
Årsmöteshandlingar:

Kallelse med vägbeskrivning
Verksamhetsberättelse styrelsen
Verksamhetsberättelse UBK
Verksamhetsberättelse TK
Ekonomisk berättelse
Angervallarnas stadgar
Motion klubbmästerskapsregler
SVaKs stadgeförslag

2007-03-03:
årsmötesprotokoll
verksamhetsberättelse styrelse för 2006
verksamhetsberättelse tk för 2006
verksamhetsberättelse ubk för 2006
verksamhetsplan tk 2007
revisionsberättelse för 2006
resultat- och balansrapport för 2006
 

2006-11-12: Stormöte
2006-04-08: Referat stormöte
2006-02-05: Årsmötesprotokoll (justerat i original)
2006-02-05: Svar på enkät från SVaK i samband med årsmöte 06


2005: Årsmötesprotokoll


2004-02-02: Verksamhetsberättelse styrelse för 2003
2004-02-02: Verksamhetsberättelse tk för 2003
2004-02-02: Verksamhetsberättelse ubk för 2003


2003-02-01 Konstituerande styrelsemöte (om du har problem med att läsa filen direkt i din webläsare, högerklicka på länken och välj spara som. Öppna sedan i ett grafikprogram, där du, om du behöver, har möjlighet att förstora bilden.
2003-02-01 Årsmöte
2003 Verksamhetsberättelse för 2002


2002 Verksamhetsberättelse för 2001
2002-04-27 Minnesanteckningar från tk-möte
2002-05-19: Om blanketten "Oacceptabelt beteende"
Ubk 2002


2001 tk