Styrdokument för Angervallarna

Om styrdokumenten:

Syftet med styrdokumenten är att de ska skapa trygghet i föreningsarbetet. Man ska som ny på sin post få stöd av, samt information om, vad man har för uppgifter. Övriga medlemmar ska veta vad de kan förvänta sig av sin förtroendevalde.

Uppgifter kan tillkomma, försvinna eller förändras. Det är viktigt att styrdokumenten hålls uppdaterade och att uppdateringsdatumet justeras varje gång någonting ändrats i dokumentet.


IT-ansvarig
Kassör
Sekreterare