Klubbens styrelse 2009
(nytillkomna med blå text)


 

ola_gravling.gif (5138 bytes)
Ordförande: Anna Jonsson, Husum.
0663-210 16
Vald för 08-09
Vice ordförande: John-Erik Johannessen, Skadom.
0612-600 07
Vald för 08-09
Kassör: Bernt Åström, Husum
0663-210 88
Vald för 09-10
Sekreterare: Lillemor Bylund, Nyland
0612-503 00
Vald för 08-09
Ledamot: Marielle Svensson, Bredbyn
0661-108 85
Vald för 09-10
Suppleant: Anna Åhlin, Nyland
0612-280 82
Vald för 09-10
Suppleant: Joakim Forsgren, Örnsköldsvik
0660-554 11
Vald för 08-09
 

Övriga förtroendevalda
 

 
Revisorer: Stefan Höckenström och Lennart Engblom  
Revisorsuppleanter: Ingrid Andersson och Eva Karlsson  
Lokalredaktör: Nina Melin  
IT-ansvarig: Lillemor Bylund  
PR-ansvarig: Marielle Svensson  
Kontaktperson klubbinfo Paula Lundberg och Dan Westman tfn 0660-931 99 samt
Nina Melin tfn 0612-500 13
 
Materialförvaltning: Tävlingskommittén  
Avelsrådgivare: John-Erik Johannessen, Cathrine Nordén  
Utbildningskommittén: Leif Larsson (sammankallande), Cathrine Nordén och Tony Söderlund  
Utbildningsansvarig: Leif Larsson  
Tävlingskommittén: Håkan Wilson  
Serveringskommittén: -  
Valberedning: Johan Sandström (sammankallande), Peter Söderberg och Eva-Lill Engblom.  
Delegater SVaK:s årsmöte: Leif Larsson och Cathrine Nordén