Välkommen till Tävlingskommitténs sida år 2008!
 

Kommittén består av:

Håkan Wilson (sammankallande)          0612-502 62
070-202 25 93
070-348 07 53
   

Årets tävlingar, se hemsidans första sida!


________________________________________________
Om tävlingarna inom SVaK, saxat från SVaK:s hemsida:

Allmänt
Vallhundstävlingar genomförs på två olika djurslag - får och nötkreatur.
Tävlingar och prov kan vara officiella eller inofficiella. Officiella tävlingar registreras av
Svenska Kennelklubben och kan resultera i officiella meriter. Regler för officiella tävlingar måste vara registrerade hos SKK.
Hundens förare måste vara medlem i SVaK. Undantag kan godkännas för internationellt tävlingsutbyte.

Aktuell re
gelbok i pdf-format kan hämtas från Svenska Vallhundsklubbens hemsida

Har du inte Acrobat Reader installerad, kan du hämta den här: