Välkommen till Utbildningskommitténs egen sida!

Förtroendevalda till Utbildningskommittén:

Leif Larsson (sammankallande och utbildningsansvarig) 0620-330 51,
070-660 77 13
Cathrine Nordén 0620-330 51,
070-232 15 19
Tony Söderlund 070-221 02 57

Auktoriserade instruktörer enligt SVaK år 2009

Anna-Sara Bodén 0612-229 87,
070-207 12 31
John-Erik Johannessen 0612-600 07
Bodil Johansson 0660-37 83 92
Nina Melin 0612-500 13
Leif Larsson 0620-330 51,
070-660 77 13
Greta Persson 0661-220 40
Tony Söderlund 070-221 02 57
               

 Anmälan till vallhundskurs!
Kontakta någon av namnen ovan!


 

Visselkurs med Lage Hortell

Söndag 19 april kl. 11 kommer den glade Lage till Viätt
(hemma hos Nina och Leif)  och håller en visselkurs för alla intresserade Angervallare, även andra intresserade är välkomna. Vi kommer att vara både inomhus (teori) och ute (praktiska övningar med hund på får).

Kurskostnad    150:-
Fika ingår i kursavgiften.

Välkommen till en givande och underhållande dag!

 Anmäl dig till:
Cathrine 0620–330 51, 070-232 15 19
eller
Leif 070-660 77 13

 

UBK informerar

Vallhundskurs för Nils Agebjer.
Lördag 30 maj kommer Nisse till Björksjön och har en kurs för vallhundar och
deras förare. Nybörjare, tävlingssugen, rutinerad? Alla är välkomna att delta.

Kurskostnad: 700:-
Lunch och fika ingår.

Vill du inte gå kursen med hund är du välkommen att vara med som åhörare,
men du måste anmäla dig ändå. Kostnad 200:-, inkl. lunch och fika.

Anmäl dig senast 13 maj till:

Cathrine 0620–330 51, 070–232 15 19
eller
Leif 070–660 77 13

På söndag 31 maj kommer vi att ha en instruktörsträff för Angervallarnas instruktörer, med Nisse som ledare. Då behöver vi några ekipage, gärna nybörjare att ”träna”. Detta innebär att du kommer att få instruktörsledd handledning.
 
Kostnad 200:-, mat ingår.
Anmälan till Cathrine eller Leif.Vallhundskurser och träning i Angervallarnas regi  -09

 Nina Melin kommer att ha kortare kurser kontinuerligt under våren i Viätt. Helgkurser vecka 19 och 20. Se hemsida.

John Johannessen kommer att ha instruktörsledda träningar och
eventuellt en kortare kurs under sommaren i Skadom.

Leif Larsson kommer att ha en VP/ IK 1 kurs med start i början av juni.
Är du intresserad av att gå VP eller vill du gå en IK 1 tävling med din hund?
Vi går igenom och tränar de olika momenten.

Bodil Johansson kommer att ha instruktörsledda
träningar hos Anna i Dombäcksmark.

Tony Söderlund kommer eventuellt att ha en helgkurs för
nybörjare i slutet av sommaren i Kovlan.

Anmäl dig direkt till instruktörerna:

Nina Melin   0612–500 13, 073–801 01 90
John Johannessen   0612–600 07, 070–314 50 12
Leif Larsson   0620–330 51, 070–660 77 13
Bodil Johansson   0660 – 37 83 92
Tony Söderlund   070 – 221 02 57