Kort om Vallreg 2000

På SVaKs hemsida hittar man Vallregistret. Vallregistret är en databas skapad av Lars G. Örne, där det finns oändlig information om vallhundar! Därför skulle denna text kunna bli mycket lång om jag inte begränsade mig redan vid rubriken :-)

I Vallregistret kan man leta med hjälp av en hunds namn eller registreringsnummer och då få fram uppgifter som t ex stamtavla, hel- och halvsyskon, resultat på höftledsröntgen och i förekommande fall ögonlysning, hundens tidigare tävlingsresultat samt förarens tidigare resultat, då även med andra hundar.

För den tävlingsintresserade finns alla tävlingar inom SVaK registrerade. Innan tävlingarna gått av stapeln kan man se anmälningslistor och startlistor, efter tävlingarna även resultatlistor. I många fall finns dessa på plats inom några dagar efter tävlingen, ofta redan samma kväll!

Databasen är relativt ny och därför finns inte alla hundar, förare och resultat inlagda ännu. De IT-ansvariga inom varje lokalklubb har heller inte varit med så länge och allt kräver tillvänjning. Lars G. Örne är en eldsjäl som ständigt kommer med förbättringar och nyheter.

/ Lillemor Bylund