Anmälningsformulär till Working Kelpie Mästerskapen 2016
Applicationform to Working Kelpie Mastership 2016
   
         
    Anmälan blir giltig när betalningen kommit in till klubben, 250 kr till pg 682486-6.
Betalningen ska vara inne senast två veckor före start, d v s den 22/7

The application is legal when payment is recieved, 250 SEK to bank account 682486-6.
IBAN bankaccount SE: 8080000008401235679901 BIC/SWIFT: SWEDSESS
The payment shall be recieved two weeks before contest, that is to say 22/7
   
         
   
Välj klass (endast en är möjlig per djurslag)
Choose class (only one is possible on each type of animal)


NÖT Kivik
CATTLE
 
   
2016-08-05: WK-2 klass (Mästerskapsklassen) NÖT. Mer info.
  WK-2 Class (Championship) CATTLE
2016-08-05: WK-1 klass NÖT. Mer info.
WK-1 Class (Class 1) CATTLE 
Startar ej / Not starting  
 
   
   
FÅR Ravlunda
SHEEP
 
   
2016-08-06: WK-1 klass (Bonnhundskl) FÅR. Mer info.
WK-1 Class (Class 1) SHEEP
2016-08-07: WK-2 klass (Mästerskapskl) FÅR kval. Mer info.
  Wk-2 Class (Championship) SHEEP qualifikation
2016-08-07: WK VP klass (Novisklassen) FÅR. Mer info.
  WK VP Class (Novice class) SHEEP
Startar ej / Not starting
 
   
   

Fyll i uppgifter om dig själv och din hund
Fill in the applicationform about you and your dog.

 

Om du har en utländsk hund du ej startat i Sverige tidigare måste du skicka hundens stamtavla till mig, Lillemor Bylund, mail info@eldars.it
If you are starting a dog not from Sweden for the first time you´ve got to mail the dogs pedigree to me, Lillemor Bylund, mail info@eldars.it

 
   
 
Förare:
Handler:
 
Adress:
Address:
 
Mail:
Mail:
 
Telefon:
Phone:
 
Hund:
Dog:
 
Regnr:
Reg no:
 
   
   
   
Detta är en spärr som säkerställer att du är en människa och
inte en spam-robot som använder formuläret.
Skriv in tecknen nedan i den tomma rutan, tryck sedan på skicka.
Write the letter down below in the empty box and then push "Submit
Web Form Code